Nyheter

Ska analysera dödsolyckor

Arbetsmiljöverket får i uppdrag att analysera dödsolyckor .


Uppdraget kommer från Regeringen, som har beslutat att Arbetsmiljöverket ska analysera de dödsolyckor i arbetslivet som skedde under 2018 och det första halvåret 2019.

Dödsolyckor i det svenska arbetslivet har ökat. Regeringen har därför beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att göra en analys av de omständigheter som föregick de dödsolyckor i arbetslivet som skedde under år 2018 och första halvåret år 2019. 

I analysarbetet ska särskilt fokus läggas på de mest olycksdrabbade branscherna. Det är många aktörer som berörs av arbetet mot dödsolyckor, därför ska information om slutsatserna tillhandahållas på ett lättillgängligt och behovsanpassat sätt.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast i samband med årsredovisningen för 2019.

Under 2018 ökade dödsolyckorna på arbetsplatser i Sverige. Femtiofem personer omkom varav tio var olyckor i byggbranschen.