Nyheter

Ska betala 900 000 efter ÄTA-tvist

 Västanfors Västervåla församling och ByggPartner i Dalarna har tvistat om ersättning efter utfört arbete, men har nu kommit överens.

Tingsrätten stadfäster därmed förlikningen, som innebär att Västanfors Västervåla församling ska betala 900 000 kronor till ByggPartner i Dalarna.

Kontraktssumman för arbetet fastställdes till 20 579 000 kronor och tvisten handlar om att parterna inte varit överens om ÄTA-arbeten.

Det var i juni 2014 som ett entreprenadavtal tecknades mellan Västanfors Västervåla församling och ByggPartner i Dalarna AB. Entreprenaden var en utförandeentreprenad. 

ByggPartner har, enligt domslutet, yrkat att församlingen ska förpliktas att till ByggPartner utge ett kapitalbelopp om cirka 2,9 miljoner kronor. Byggpartner har under entreprenadtiden utfört ÄTA-arbeten för församlingens räkning. Församlingen har å sin sida anfört att församlingen inte har beställt ÄTA utan menar att  yrkade kostnader omfattas av parternas avtalade kontraktssumma och ska inte ersättas särskilt. 

Församlingen har också framfört att den har motfordringar uppgående till cirka 200 000 kronor. ByggPartner har bestritt att det föreligger några motfordringar.

Parterna har nu inför huvudförhandling ingått en förlikning och begärt att förlikningen ska stadfästas i dom.