Nyheter

”Ska fokusera på att utveckla ett starkare bolag”

Ett ofrivilligt produktionstapp Sernekes största projekt, Karlatornet, har bidragit till ett negativt rörelseresultatet för 2020. Foto: Serneke

När Serneke presenterade resultatet för fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till -47 Mkr (-97). För helåret 2020 landade rörelseresultatet på –414 Mkr (-84).

– Vi har fullt fokus på att få ordentlig lönsamhet i grundverksamheten, den måste förbättras, säger Jan C Johansson, styrelseordförande i Serneke Group.

Förra veckan meddelande Serneke via ett pressmeddelande att Ola Serneke lämnar rollen som vd för Serneke Group. Han lämnar även sin post som ledamot i bolagets styrelse, men fortsätter som ansvarig för bolagets större projekt inom stadsutveckling i sin roll som vd för Serneke Invest.

Serneke Groups vice vd Michael Berglin fick direkt kliva in som tf vd.

– Processen med att rekrytera en efterträdare till Ola Serneke inleddes omgående. Vi letar både internt och extern, men Michael Bergling är en stark intern kandidat, säger Jan C Johansson, till Byggvärlden.

Det är också Michael Bergling som uttalar sig i samband med Sernekes rapportsläpp, där rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -47 Mkr (-97). För helåret 2020 landade rörelseresultatet på –414 Mkr (-84).

– Med utgångspunkt i den affärsplan vi presenterade september 2020 är vi nu redo att ta bolaget in i nästa fas där förändringen av bolagets yttersta ledning också behöver ses som en naturlig del i bolagets utveckling. Vår omstrukturering av bolaget, kostnadseffektiviseringar och ett ofrivilligt produktionstapp i vårt största projekt Karlatornet har bidragit till rörelseresultatet för 2020 på –414 Mkr. Ökade intäkter under året och en rekordstor orderbok på 13,6 miljarder kronor ger oss dock trygghet framåt. Bolagets fulla fokus ligger nu på att skapa en kontinuerligt stabil och lönsam affär genom en kombination av egenutvecklade projekt och entreprenader, det som är kärnan i vår affärsmodell. Jag känner en stor tillförsikt i att bolaget som helhet är på rätt väg, säger han i ett pressmeddelande.

Jan C Johansson, som varit styrelseordförande sedan maj 2020, menar att beslutet att avsätta Ola Serneke var nödvändigt, och att styrelsen och vd var överens om åtgärden.

– Ola kom själv fram till beslutet i dialog med styrelsen. Även om granskningen visar att Ola inte begått några lagöverträdelser så har hans agerande påverkat förtroendet för bolaget och honom själv negativt. Olas beteende var inte olagligt, men inte heller acceptabelt av en börs-vd, säger Jan C Johansson.

Vad ska Serneke fokusera på inom närmsta framtiden?

– Med de utmaningar bolaget står inför medför förändringen att vi nu kan fortsätta fokusera på att utveckla ett starkare bolag, där lönsamhet och stabilitet är prioriterade områden. Vi har fullt fokus på att få ordentlig lönsamhet i grundverksamheten, den måste förbättras.

Har den här händelsen skadat bolagets varumärke?

– Det är nog oundvikligt, men vi hoppas att vi snart vinner tillbaka förtroendet. Men mest är det Olas personliga varumärke som skadats. Man ska inte blanda ihop bolaget med personen.

 

RÖRELSERESULTAT -47 MLN KR 4 KV (-97)

  • Sernekes nettoresultat blev -72 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2020 (-63).
  • Kvartalets nettoomsättning uppgick till 2.166 miljoner (2.253).
  • Rörelseresultat blev -47 miljoner kronor jämfört med -97 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år.
  • Orderingången uppgick till 4.852 miljoner kronor under kvartalet (2.969).
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges för 2020.

Källa: Nyhetsbyrån Direkt