Nyheter

Ska lägga 15 000 ton asfalt på Öresundsbron

Asfaltering på Stora Bältbron. Foto: Joakim Kröger, NCC
Asfaltering på Stora Bältbron. Foto: Joakim Kröger, NCC

NCC tecknar ramavtal med Öresundsbro Konsortiet om större beläggningsarbeten samt mindre drifts- och underhållsarbeten av Öresundsförbindelsen. Totalt ska cirka 15 000 ton asfalt läggas på bron.

Enligt Gustaf Persson, inköpskoordinator på Øresundsbron, så fick man in flera kvalitativa anbud i upphandlingen, men NCC lämnade den bästa kombinationen av pris och kvalitet.

– För oss är det viktigt att i möjligaste mån utvärdera våra leverantörers förmågor inom hållbarhetsområdet och kvalitet i utförandet. Vi ser fram emot ett gott samarbete tillsammans med NCC, säger han.

Utförandeentreprenad

Projektet är en utförandeentreprenad med en volym om cirka 15 000 ton asfalt fördelade på 110 000 kvadratmeter fräslådor och 40 000 kvadratmeter toppning. Asfaltmassorna kommer att hämtas från NCC:s asfaltverk i Södra Sandby utanför Lund. De stora arbetena i avtalet omfattar betalstation Lernacken, serviceväg Pepparholm, tunneln och Kastrup-halvö.

Det utsatta läget vid Öresundsförbindelsen gör att höga krav ställs på bland annat material och utförande.

– Det är glädjande att vi ser ytterligare exempel på beställare som rör sig mot ett fokus på hur samarbetet ska genomföras och på hållbarhetsaspekter. Detta gör att vi tillsammans med kunden kan skapa mest utdelning av de offentliga medel som används samtidigt som vi tillser en lägre påverkan på miljön, säger Tobias Pettersson, avdelningschef på NCC Industry.

Låg temperatur vid tillverkningen

NCC:s produktionsmetod av sin NCC Green Asphalt innebär, enligt bolaget, att asfalt tillverkas vid lägre temperatur, med förnybara bränslen och återvunna asfaltmassor. Det innebär minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid jämfört med konventionellt framställd asfalt. Med hög andel återvunnen asfalt och asfaltverk som drivs på pellets minskas C02-utsläppen, enligt bolaget, mellan 30 till 60 procent och uppfyller ändå samma krav som ställs på konventionell asfalt. 

Ramavtalet inleds omgående och löper under två år med option på ytterligare två år som förlängs med ett år i taget.