Nyheter

Ska leda utvecklingen av Forsåker

Från den 1 oktober är Bjarne Fjellanger ny VD för MölnDala Fastighets AB som leder utvecklingen av Forsåker.

Han kommer att leda ett konsortie med sex kommersiella byggföretag och med kommunala MölnDala Fastighets AB som huvudman.

Etableringen av Forsåker är ett de större byggprojekt i Västsverige de närmaste 10-15 åren. På ett område mellan Mölndalsbro och Kvarnbyn som är 24 hektar stort kommer närmare 300 lägenheter att bygga och tusentalet arbetsplatser.

I byggkonsortiet ingår bolagen Aspelin och Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam.

–  Vi har ett konsortie med sex duktiga bostadsbyggare och det är den kompetensen vi som kommunalt bolag vill dra nytta av, säger han i ett pressmeddelande.

Byggbolagen har fått tilldelade byggoptioner på 20 000 – 35 000 kvm var. MölnDala har option på ytterligare 40 000 kvm för att kunna bjuda in mindre byggbolag och lokala entreprenörer.

Byggstarten för bostäder är planerad till 2018. För Bjarne Fjellanger gäller det att använda tiden fram till byggstart på ett strategiskt sätt.

–  Det är viktigt att ha ett helikopterperspektiv, se till att vi har rätt resurser internt och att vi förflyttar oss framåt i en ganska komplicerad byggprocess. Det blir också avgörande att ta vara på den kompetens som finns bland våra medlemmar i konsortiet och skapa en förståelse för varandras intressen. Nyckelbegreppen för att lyckas är en gemensam målbild och att vi är prestigelösa under genomförandet.

Bjarne ser Forsåker-projektet som en möjlighet att påverka bilden av Mölndals kommun, som han tycker är  lite av en doldis i Västsverige och egentligen alldeles för blyga. Trots ett bra företagsklimat, hög utbildningsnivå och bra skatteintäkter är Mölndal för många runt om i landet och i Göteborgsregionen främst en förstad som klyvs av E6:an, menar han. Den bilden vill han förändra genom att knyta samman Mölndals innerstad med  Forsåker och Kvarnbyn och därmed göra Mölndal mer attraktivt för boende och företag. 

Bjarne Fjellanger, som har rötterna i Norge, har en bakgrund uteslutande inom bygg och fastighet med en byggnadsingenjörsutbildning från GTI och erfarenhet från bland annat KF Fastigheter, Steen & Ström och Veidekke.