Nyheter

Ska se över modellen för presumtionshyra

Hyressättningsmodellen ska utredas så att fler hyresrätter byggs.
Regeringen tillsätter därför en utredning som ska se över modellen för presumtionshyra vid hyressättning för nyproduktion av hyreslägenheter.

En av punkterna i det bostadspolitiska programmet, 22 steg för fler bostäder, som regeringen presenterade i juni 2016, är en utveckling av hyressättningsmodellen för hyresrätter i nyproduktion.

Hyror, enligt dagens hyressättningssystem, sätts genom kollektiva förhandlingar mellan lokala parter på hyresmarknaden. För 10 år sedan infördes en undantagsregel om presumtionshyra, nyproduktionshyra, för att underlätta byggandet av hyresbostäder. Regeln, eller modellen, betyder att fastighetsägaren och en hyresrättsorganisation på förhand frivilligt kan komma överens om skäliga hyror för lägenheter i ett nybyggt hus under en period om 15 år.

– Det är viktigt att fastighetsägare och byggherrar inte känner sig hindrade av det hyressättningssystem vi har idag. Jag tror att det finns utrymme att finslipa på regeln om presumtionshyra och därmed göra det möjligt att ännu fler hyresrätter byggs, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.

Regeln om presumtionshyra innehåller vissa oklarheter. Till exempel finns det inte klarlagt hur vanligt det är med presumtionshyror eller hur många fastighetsägare som avstår från att bygga nya hyresrätter eftersom hyresläget kan vara oklart när presumtionstiden gått ut.

Regeringen tillsätter därför en utredare som ska:

  • Analysera hur modellen med presumtionshyra fungerar i praktiken.
  • Lämna förslag på hur systemet med presumtionshyra bör utvecklas.Hur fastighetsägaren bör skyddas mot övergångseffekter när presumtionstiden går ut.
  • Om det ska vara möjligt att ändra hyran under löpande presumtionstid till exempel om standardhöjande åtgärder genomförs 
  •  I samråd med parterna på hyresmarknaden bedöma om det finns behov av en modell för att komma överrens om presumtionshyra och i så fall lämna förslag på modell. 

Förslaget ska vara inriktat på att underlätta byggandet av hyreslägenheter. En utgångspunkt är att modellen med kollektiv förhandling av hyran ska kvarstå. Hyressättning i det befintliga beståndet ska inte heller påverkas.

Särskild utredare utses av regeringen vid ett senare tillfälle. Utredningen ska för Regeringskansliet redovisas senast den 31 juli 2017.