Nyheter

Skakig omvärld hot mot ökat byggande

ANALYS. Hoten mot högkonjunkturen kommer från omvärlden. Men byggstartsindex visar fortsatt tillväxt – från höga nivåer. Och allt fler projekt planeras.

Siffrorna för länen på kartan anger Sverige Byggers byggstartsindex. Det är ett rullande månadsindex som mäter verkliga byggstarter den senaste 12-månadersperioden. Dessa jämförs med föregående 12-månadersperiod. Sju procent låter inte mycket. Men då ska man ha i minnet att allt över noll betyder tillväxt. Det är en ökning – från höga nivåer. Byggstarterna under 2010 var i volym de största på åtminstone tio år. Det betyder att det finns många pågående projekt. När byggstartsindex räknas fram jämför vi med en period av starkt byggande. Och ändå ökar byggandet fortfarande. Sammantaget verkar det vara en jämn och stabil byggmarknad. Stora bygglän som Stockholm och Skåne har ett fallande index, men fortfarande tillväxt. Allt fler län, nu åtta stycken, visar minus. Men på lokal nivå kan enskilda projekt slå hårt och bli något missvisande. Därför måste man dyka djupare i databasen för att se vad som döljer sig bakom siffrorna. Bostäder är en kategori som svänger med konjunkturen och där är byggstartsindex 24 procent. Men det är också en kategori som påverkas snabbt av makroekonomiska faktorer. Nu har bostadspriserna börjat falla. Räntan har stigit. Det är turbulent på världens börser. Blir hushållen försiktiga minskar snart efterfrågan och planerade projekt ställs in. Det var vad som hände när lågkonjunkturen slog till hösten 2008. Detta kan hända igen, det vet vi. Men tecknen på ras går inte att se i Sverige Byggers databas. Där ser vi istället också att projekteringsindex stiger till 33 procent. Projekteringsindex är ett mått på värdet av de projekt som ligger på arkitekterna och konsulternas skrivbord. Värdet kan ge en fingervisning om vad som väntar runt hörnet. Så om ingen makroekonomisk chock drabbar världsekonomin – och de planerade projekten verkligen byggstartar – är framtiden mycket ljus för svenska byggbranschen.