Nyheter

Skalv gav nya planer

Rasolyckan under stadsarkivet i Köln gav efterskalv i Köpenhamn. Nu har den planerade utbyggnaden av Metrocityringen under Marmorkyrkan fått en ny sträckning.

Politikerna i trafikutskottet drog, enligt danska Ingeniøren, i bromsen i mitten av mars. Detta i väntan på undersökningar och försäkringar om att något likande ras inte kan ske i Köpenhamn. Kyrkoministern Birthe Rønn Hornbech kontaktade transportministern Lars Barfoed i frågan.

Marmorkyrkan är, precis som Kölns stadsarkiv, en tung byggnad. Till saken hör också att sakkunniga påpekat likheterna i markförhållanden mellan Köln och Köpenhamn, med sand, grus och högt grundvatten.

Men nu har utskottet enats om att flytta tunnelbanan så att den passerar 1,7 meter från Marmorkyrkan, eller Frederiks kirke som den också heter, vid Store Kongensgade. Tunnelbanan ska också grävas två meter djupare. Då får man ett tjockare kalklager mellan kyrkan och den nya borrplatsen.

— Nu kan arbetet med Cityringen gå i gång. Det är en stor och viktig dag för den kollektiva trafiken i Danmark, den får ett markant lyft, sa transportministern till Ingeniøren, efter att i torsdags ha skrivit under det kostsamma Köpenhamnsprojektet som beräknas till 18 miljarder danska kronor.

Bygget av Cityringen är det största anläggningsprojektet i Köpenhamn sedan andra världskriget.

Den 3 mars inträffade den svåra rasolyckan i Köln, just i samband med ett tunnelbanebygge. Två personer dog och stadsarkivet förstördes i raset.

Tiina Moilanen Demargne / Ny Teknik