Nyheter

Skandinaviens första nollenergihotell

På den västra fasaden på hotellbyggnaden kommer det monteras solceller.

Hotellet House of Choice vill inspirera till en hållbar livsstil men den höga ambitionsnivån har inneburit flera utmaningar för projektet.
– Det här är ett litet speciellt hotell, säger Maria Jansson, projektchef på Fabege.

Precis intill Friends Arena byggs det elva våningar höga House of Choice. När det är klart kommer det rymma ett hotell med 336 rum, en kontorsdel där Nordic Choice Hotels planerar att lägga sitt svenska huvudkontor, samt 88 long-staylägenheter. I hotelldelen kommer det också finnas en restaurang, konferensytor och lobby. När projektet planerades bestämde byggherren Fabege tillsammans med hyresgästen Nordic Choice att det skulle bli Skandinaviens första nollenergi-hotell.

– Det finns ett stort intresse inom både Fabege och Choice att jobba för att uppnå klimatmålen. Vi ville spetsa till det här bygget lite extra och kom fram till att energiförbrukningen var ett viktigt område att jobba med, säger Maria Jansson.

Alla Fabeges fastigheter certifieras idag enligt Breem och det nya hotellet kommer uppfylla kraven för Breem Excellent. När projektet inleddes fanns även en certifiering för nollenergiförbrukning. Den har nu gjorts om men man har fortsatt att jobba efter de riktlinjer som man startade med.

– Nollenergicertifieringen kräver att vi producerar mer energi under året än vad vi förbrukar. Den största åtgärden för att lyckas med det är att vi täcker en stor del av fasaden och taket med solceller. Men sedan handlar det om att jobba på detaljnivå för att få ner förbrukningen.

Totalt kommer 2400 kvadratmeter solceller att monteras främst på fasadens västra sida och på taket. I nollenerginormen räknar man på fastighetsenergi och inte verksamhetsenergi. I praktiken innebär det att allt som behövs för att fastigheten ska fungera ingår som exempelvis elen till hissarna, uppvärmningen och fläktsystem. Men elförbrukningen till restaurangköket i hotellet räknas som verksamhetsenergi.

– Den största utmaningen i det här projektet är att det är en hotellverksamhet som är igång dygnet runt. Det är lite svårare att styra över hotellgästerna och deras beteenden men vi har begränsat vissa valmöjligheter. Man kan till exempel inte styra sitt klimat i rummet i ett lika stort spann som man normalt brukar göra i ett hotellrum. Om du bor här kanske du får tulla på någon bekvämlighet men du bidrar till klimatet och miljön.

Det nya hotellet House och Choice visar att det är möjligt att minska fastigheternas klimatpåverkan men även om man ligger i framkant när det gäller energiförbrukningen finns det mer att göra för miljön, enligt Maria Jansson.

– Vi tittade på om vi skulle klara nollenergi med trästomme. Det var inte möjligt då och vi valde att använda betong istället men det är en utveckling som är på frammarsch. I framtiden kommer man säkert kunna förena låg energiförbrukning med andra val av material än betong.

Byggstarterna för hotell minskar dramatisk enligt Byggfaktas senaste statistik. Hela branschen håller andan men långsiktigt tror inte Maria Jansson att det blir någon minskat efterfrågan på nya hotell.

– Våra hyresgäster Nordic Choice har drabbats hårt av pandemin och de har bland annat dragit ner på personalen i projektledningen. Men vi på Fabege jobbar med stadsdelsutveckling. Där tittar vi på helheten och vi har diskussioner i våra utvecklingsområden med olika aktörer för att få en bra mix av verksamheter. Det pågår diskussioner med hotelloperatörer även om det just nu inte är någon som skriver några hyresavtal, säger hon.

Fakta om House of choice
  • Byggherre: Fabege
  • Entreprenör: Skanska
  • Arkitekt: White Arkitekter
  • Hyresgäster: Nordic Choice Hotels
  • Plats: Arenastaden Solna
  • Inflyttning: februari 2021Yta: 22 000 kvadratmeter
  • Elproduktion: 2 500 kvadratmeter solceller ger under ett år el som räcker för en elbil att köra mer än 40 varv runt jorden.