Nyheter

Skåningar energisparar bäst

Allmännyttan i Skåne vinner SM i energibesparing.

Skåneinitiativet, som består av Skånes allmännyttiga bostadsbolag, tar hem utmärkelsen årets energirådgivare — ett pris som instiftades för 20 år sedan av den ideella föreningen Sveriges Energirådgivare.

– Utmärkelsen är ett kvitto på att allmännyttans energiarbetet syns och gör avtryck utåt. Vi hoppas att det ska inspirera andra branscher att starta liknande initiativ, säger Therese Rydstedt, energiexpert på allmännyttans paraplyorganisation Sabo.

De drygt 100 kommunägda bostadsbolagen i Skåne har förbundit sig att på nio år minska energianvändningen med 20 procent — mer än både EU:s intentioner och Sveriges nationella mål.

De två senaste åren har de skånska medlemsföretagen minskat sin energianvändning med 4,2 procent — vilket motsvarar energiförbrukningen i 16 000 småhus under ett år eller 135 000 ton mindre koldioxidutsläpp.