Nyheter

Skanska bommar förväntningarna

Skanska nådde precis över nollvinstnivån under fjolårets fjärde kvartal. Det var sämre än vad analytikerna hade väntat sig.

Högre intäkter under fjolåret jämfört med 2007, med intäkter på 143,7 miljarder kronor — att jämföra med 138,8 under 2007. Det redovisade Skanska i företagets bokslutskommuniké under fredagsmorgonen, skriver Affärsvärlden.

I byggverksamheten ökade intäkterna med 8 procent, justerat för valutaeffekter.

Läs hela artikeln på Affärsvärldens hemsida