Nyheter

Skanska bygger Astra Zenecas huvudkontor

Skanska UK har skrivit kontrakt om att bygga en forsknings- och utvecklingsenhet samt huvudkontor åt Astra Zeneca i Storbritannien.
Kontraktet är värt GBP 300 M, cirka 3,7 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK för det första kvartalet 2015.
Arbetena har påbörjats och planeras vara avslutade under 2017.