Nyheter

Skanska bygger åt Obos i Oslo

Skanska har tecknat avtal med Obos om att bygga 168 lägenheter i Oslo, Norge. Kontraktet är värt  344 miljoner norska kronor, cirka 370 miljoner svenska kronor.

Projektet genomförs som en del av en större transformation av stadsdelen Ulven. De 168 lägenheterna kommer att uppföras i två byggnader, fem och 14 våningar höga, med en bruttoyta på totalt 16 600 kvadratmeter.

Byggstart är planerad till den 1 november 2019 och projektet förväntas vara färdigställt om cirka två och ett halvt år.

Affären kommer inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2019.