Nyheter

Skanska bygger bostäder i Örebro

Kv. Hållstugan i Örebro. Bild: Arkitektbyrån Brunnberg Forshed
Kv. Hållstugan i Örebro. Bild: Arkitektbyrån Brunnberg Forshed

Skanska har tecknat avtal med Örebrobostäder om fortsatt samarbete med kvarteret Hållstugan i centrala Örebro. Avtalet är värt cirka 400 miljoner kronor.

Avtalet innefattar såväl renovering som nyproduktion av flerfamiljshus. Skanska har under ett års tid arbetat med förberedelser för projektet, rivning av befintliga byggnader som inte ska vara kvar samt renovering av två hyreshus. Nu vidtar nybyggnation av parkeringsgarage, samt fyra hus med cirka 90 lägenheter och butiker och restauranglokaler i bottenplan.

Kvarteret Hållstugan ligger i centrala Örebro mellan Stortorget och Trädgårdsgatan. Skanskas arbete berör ungefär halva kvarteret där även nya gångstråk och torgytor ska anläggas.

Byggnadsarbetet är redan igång och beräknas vara helt klart under 2025.