Nyheter

Skanska bygger forskningslaboratorium vid Karolinska

Skanska har slutit avtal med Akademiska Hus om att bygga en stor del av det nya forskningslaboratoriet på Karolinska Institutets Campus i Solna. Kontraktssumman uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige för tredje kvartalet 2013.

Det nya laboratoriet, som har fått arbetsnamnet Biomedicum, anläggs i den östra delen av Karolinska Institutets område i anslutning till det nya Universitetssjukhuset, på andra sidan Solnavägen. På en yta om 63 000 kvadratmeter kommer experimentell forskning från olika vetenskapliga discipliner att samlas under ett tak.

Skanskas uppdrag inkluderar även förberedande markarbeten, vilka redan har påbörjats. När forskningslaboratoriet står färdigt 2018 blir det ett av Europas största med plats för 1 700 forskare och övrig personal.

Hållbarhet står i fokus vid byggandet vad gäller såväl materialval som tekniska lösningar. Avsikten är att Biomedicum ska certifieras enligt Miljöbyggnad.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2012 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.