Nyheter

Skanska bygger högt i London

När den står klar i början av 2011 ska den bli Londons högsta byggnad. Men risken finns att Heron Tower, som Skanska fått uppdraget att bygga, lika snabbt blir av med höjdrekordet.

— Det blir lätt lite av en tävling. Om en investerare satsar på den här typen av spektakulära byggnader vill andra bygga ännu högre, säger Peter Gimbe, presschef på Skanska.

Styrelsen för the Heron Tower Property Unit står som beställare till det 46 våningar och 242 meter höga kontorshuset. Ett kontrakt värt 3,3 miljarder kronor. Arbetet har till viss del redan påbörjats på 110 Bishopsgate, en av Londons äldsta gator.

Grundläggning och stombygge genomförs enligt Skanska parallellt för att korta byggtiden. Företaget står för en totallösning där allt från konstruktion till IT-lösningar och design ingår.

Illustration: Hayes Davidson