Byggprojekt

Skanska bygger ny skola i Borås

Skiss som visar den nya skolbyggnaden
Skanska har tecknat avtal med Borås stad om att bygga en ny skola. Bild: Skanska

Skanska skriver avtal med Borås stad om att bygga en ny, större skola på den plats där Erikslundskolan ligger i dag. Kontraktet är värt drygt 270 miljoner kronor.

I skolan går idag drygt 400 elever i klasser från förskoleklass upp till nionde klass. När den nya skolan står klar blir det plats för dubbelt så många elever.  

Den nya skolan blir högre än dagens. Totalt fem våningar och stort fokus läggs på arkitektur och gestaltning. En modern skola med bra ventilation och ljusförhållanden samt energieffektiva lösningar.

Skanska ska även riva intilliggande idrottshall och ersätta den med an ny aktivitets- och idrottshall med läktare. Skanska kommer att påbörja rivningsarbeten till sommaren i år och därefter påbörjas bygget av den nya skolan.

Den nya skolan med idrottshall beräknas vara färdig att tas i bruk till höstterminen 2026.