Nyheter

Skanska bygger nya Kungälvs sjukhus

Kungalv flygvy bild: Sweco-Aart.

Skanska har tecknat ett strategiskt partneringavtal med Västfastigheter med syfte att utveckla och bygga Nya Kungälvs Sjukhus.

I en inledande fas handlar det om projektering, en gemensam tidplan och att säkerställa projektets kostnader för att sedan kunna genomföra själva byggprojektet.

Utvecklingen av sjukhuset innefattar nybyggnad och ombyggnad av befintliga hus. Det blir bland annat en ny vårdbyggnad med 280 vårdplatser i enkelrum.

Arbetet med Nya Kungälvs Sjukhus är uppdelat i flera delprojekt där separata avtal sluts för varje delprojekt. Målet är att kunna nå fram till byggstart under våren 2016 och byggtiden är beräknad till cirka fem år. 

Kungälvs sjukhus är i dag primärsjukhus för cirka 122 000 invånare men kommer att få en mer framträdande roll framöver. Genom ett ökat ansvar även för norra Hisingen, blir upptagningsområdet år 2025 cirka 175 000 invånare. Det innebär behov av stora lokalförändringar under kommande år.