Nyheter

Skanska bygger om etapp av E20

Skanska har tecknat avtal med Trafikverket för ny- och ombyggnation av E20 på etappen förbi Hova.
Avtalet är värt cirka 280 miljoner kronor.

– Vi är glada att ha fått i uppdrag av Trafikverket att åtgärda en av de mest olycksdrabbade vägsträckorna i landet. Tillsammans kommer vi att förbättra etappen, säger Mats Lindahl, distriktschef, Skanska Sverige, i ett pressmeddelande.

Projektet omfattar 10 kilometer ny- och ombyggnation av E20.
Sträckan byggs om till mötesfri landsväg med mitträcke på etappen förbi Hova, mellan Fagerlid och Bahult, varav cirka 8 kilometer får 2+2 körfält som ny standard i en delvis ny sträckning.
Projektet innefattar också 10 kilometer nya lokalvägar, fyra nya broar, en ny trafikplats vid Hova samt nya cykelbanor.

– Vägen trafikeras av oskyddade trafikanter, långsamtgående jordbruksfordon och snabb genomfartstrafik, varav en stor andel tunga fordon. Det här projektet kommer att förbättra säkerheten för alla trafikanter – inte minst för barn på väg till och från Regnbågsskolan genom en ny trygg cykelbana, säger Trafikverkets projektledare Marita Karlsson.

Miljöåtgärder omfattar bland annat bull erskydd, passager för djur och förbättrat grundvattenskydd. Som sysselsättningsskapande åtgärd kommer arbetslösa erbjudas praktik under längre perioder inom projektet.

Byggnation planeras starta hösten 2016 och den nya vägen ska öppnas för trafik hösten 2018.
Hela projektet väntas vara färdigställt sommaren 2019.