Nyheter

Skanska fällda i tingsrätten

Foto: Getty Images

I en dom i tingsrätten fastställs nu att huvudentreprenören ansvarar för att även underentreprenörerna gör rätt. Skanska döms till böter som en konsekvens av att en underleverantör anställt medarbetare utan arbetstillstånd.
– Den här domen är en milstolpe för hela branschen. Den visar var ansvaret ligger och att det är avgörande att huvudentreprenören har koll på sina underentreprenörer så att de som befinner sig på bygget har rätt att vara där, säger Anette Sand, vd på Stockholmshem, i ett pressmeddelande. 

Genom modellen Rättvist byggande genomförs oannonserade kontroller på Stockholmshems byggen. De görs av ett säkerhetsföretag som kontrollerar bland annat att de som jobbar på byggarbetsplatserna har giltigt ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd. Vid en sådan kontroll som genomfördes under 2018 upptäcktes att medarbetare på ett städföretag saknade arbetstillstånd. Städföretaget hade anlitats av huvudentreprenören Skanska. 

Efter en rättsprocess i Södertörns tingsrätt står det nu klart att städföretaget döms för brott mot utlänningslagen av oaktsamhet. Skanska som uppdragsgivare bedöms inte ha vidtagit rimliga kontrollåtgärder. Skanska har dömts att betala 93 000 kronor i böter.

– Det här är naturligtvis inte bra och visar att vi brustit i kontrollen. Därför är det bra att vi lagt stort fokus på vår satsning på det digitala verktyget, Kula, som innebär bättre kontroll och uppföljning av alla företag som är verksamma på våra arbetsplatser, säger Olof Rundgren, kommunikatör på Skanska.

Om Rättvist byggande
Med modellen Rättvist byggande jobbar vi proaktivt och strukturerat för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Det handlar om sund konkurrens på lika villkor och schyssta villkor i hela kedjan av byggentreprenörer. Bakom satsningen står Stockholm stads fastighetsbolag; Familjebostäder, Micasa, SISAB, Stockholmshem och Svenska Bostäder.