Nyheter

Skanska får hissuppdrag i New York

Tunnelbanestationer längs linjen Broadway 7th Avenue – 168th Street, 181st Street och 191st Street ska få nya hissar.


Skanska har tecknat avtal med Metropolitan Transportation Authority (MTA) om att ersätta 12 hissar på uppdrag av New York City Transit Authority i New York, USA. 
Kontraktet är värt cirka 520 miljoner kronor.

Skanska kommer att ersätta fyra hissar i var och en av tre stationer längs tunnelbanelinjen Broadway 7th Avenue – 168th Street, 181st Street och 191st Street, liksom befintlig infrastruktur. Som en del av uppgraderingen kommer Skanska också att utföra reparationer på befintliga hisschakt och installera ytterligare hissdörrar på 181st Street Station.

Projektet ska öka tillförlitligheten i det nästan 100 år gamla hissystemet som Skanska ersätter, vilket innebär en betydande förbättring för MTA:s kunder. 

Två av de stationer som kommer att uppgraderas – 168th Street och 181st Street – ingår i National Register of Historic Places. Skanska kommer att vidta åtgärder för att bevara alla ursprungliga delar av dessa historiska stationer. Uppgraderingarna kommer att utföras en station i taget för att minimera störningar för MTA:s passagerare.

Kontraktet är värt USD 62 M, cirka 520 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2018.

Arbetet inleddes under våren 2018 och fortsätter över våren 2022.