Nyheter

Skanska får mångmiljonprojekt

870 miljoner kronor är uppdraget att bygga trafikplats Värtan på Norra länken i Stockholm värt. Skanska har fått kontraktet.

Kontraktet på Värtans trafikplats är ett av de största inom utbyggnaden av Norra länken. Skanska Sveriges uppdrag blir att knyta samman länken med Lidingövägen och Hamnvägen i Värtan. Trafikplatsen ska ha två plan och bestå av en 350 meter lång vägbro med en stor rondell och ett antal av- och påfartsramper.

Utformningen sker i samarbete med Stockholms stad och arbetet inleds i början av sommaren. I slutet av 2014 ska trafikplatsen vara klar. Året därefter ska hela Norra länken öppnas för trafik.

Kontraktet blir Skanskas fjärde uppdrag för det som är ett av Sveriges största vägprojekt.