Nyheter

Skanska får stort kontrakt i England

Skanska ska bygga en forskningsanläggning för sjukhuset med Great Ormond Street Hospital i London, England.
Kontraktet är värt cirka 700 miljoner kronor.

Forskningsanläggningen, som heter Zayed Centre for Research into Rare Diseases in Children, blir ett stöd för sjukhusets vision att ta fram nya behandlingar och botemedel för barn med ovanliga sjukdomar.

Skanska kommer att ansvara för design, konstruktion samt mekanisk och elektronisk utrustning av forskningsanläggningen, som kommer att drivas i ett partnerskap mellan Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust, University College London och Great Ormond Street Hospital Children’s Charity.

Arbetet kommer att påbörjas i januari 2017 och beräknas vara slutfört under slutet av 2018.