Nyheter

Skanska färdigställer Tekniska Nämndhuset

Visionsbild av Tekniska nämndhusets reception. Illustration: PE Arkitektur

Skanska har tecknat avtal med Stockholms Stad för den fjärde och avslutande etappen i renoveringen av Tekniska Nämndhuset i Stockholm. Abetena inleds i samband med färdigställande av tredje etappen i januari 2022. Beställningen av etapp fyra är värd cirka 225 miljoner kronor.

I juni 2018 ingick Skanska och Stockholm Stad ett samarbete om att utföra renovering och utveckling av Tekniska Nämndhuset på östra Kungsholmen. Här skapas runt 1 400 moderna arbetsplatser i moderna och flexibla lokaler åt delar av Stockholm Stads förvaltningsavdelningar.

Renoveringen har varit uppdelad i fyra etapper där Stockholms stad inom samma kontrakt avropar projektet etappvis. Totalt omfattar arbetena en bruttoyta på cirka 40 000 kvadratmeter med byte av samtliga installationer och renovering av ytskikt.

Därtill blir det ändrad planlösning och ett starkt fokus på god arbetsmiljö samt effektiv energianvändning. Tillgänglighet är en annan viktig ingrediens. Avsikten är att kunna bibehålla och utveckla en god service till stadens invånare.

Byggnaden togs ursprungligen i bruk 1965 och detta är den första renoveringen som utförs av den kulturhistoriska byggnaden. Arkitekter är PE Teknisk & Arkitektur, och WSP Sverige deltar som projektledare. Stockholms Stad har haft pågående verksamhet i byggnaden genom hela projektet.

Sista etappen planeras vara färdigställd i september 2023.