Nyheter

Skanska flyttar till grönt kontor i Empire State Building

Skanskas kontor i New York flyttar i slutet av november in i skyskrapan Empire State Building. Byggbolaget ska hyra hela 32:a våningen och bygga om hela våningsplanet, som ska bli ett miljöföredöme.

Målet är att kontoret ska bli så miljövänligt och energieffektivt att det blir godkänt enligt den amerikanska miljömärkningen för byggnader, Leeds, högsta nivå, platinanivån.

Det nya kontoret är på ca 2 500 kvm och i ett första skede flyttar 65 anställda in i de nya lokalerna.

Skanska ska bygga om fler kontor så att de blir mer energisnåla och mindre miljöbelastande. Näst på tur står Skanskas befintliga kontor vid Drottningtorget i Malmö, byggt på 70-talet, ska byggas om så att det uppfyller EU:s Green Building Standard.

— Vi vill bli det ledande gröna projektutvecklings- och byggföretaget i världen. Då är det naturligt för oss att också se över de lokaler där våra egna anställda arbetar, vi måste leva som vi lär och gå före”, säger Skanskas vd och koncernchef Johan Karlström.

Skanskas kontor i New York sköter koncernens kommersiella husbyggnadsverksamhet i New York-området.