Nyheter

Skanska fortsätter satsningen i Hammarby Sjöstad

I maj är det byggstart för Skanskas Sthlm 02.

Sthlm 02 blir Skanskas nästa kontorsprojekt i Hammarby Sjöstad – en sju våningar hög byggnad med en totalyta på cirka 14500 kvadratmeter. I maj påbörjas bygget. 

Kontorsbyggnaden byggs i Hammarby Allé och kommer bland annat att inrymma café och servicefunktioner som cykelgarage och omklädningsrum i gatuplan. Byggnaden kommer även att få en tunnelbaneuppgång för den nya blåa linjen som öppnar för trafik 2030.

Projektet kommer att LEED-certifieras med ambitionen att uppnå klassificeringsnivå Guld. Kontorshuset beräknas stå klart under det fjärde kvartalet 2023. 

Sthlm 02 är en del av Skanskas satsning Sthlm New Creative Business Spaces. Området kommer att bestå av sju kontorsbyggnader, varav den femte nu påbörjas, och utgöra arbetsplats för fler än 8 000 människor. I det direkta närområdet har Skanska tidigare byggt cirka 400 bostäder, kajer, gator och bussgarage.