Nyheter

Skanska gasar

Byggjätten Skanska presenterade en stark årsrapport för 2009. Nu lyfter koncernen foten från bromsen och ska börja gasa igen.

– Jag är väldigt nöjd med att kunna presentera en stark rapport, med rekordinkomster, ett starkt kassaflöde och en orderingång som börjar ta fart, sa Johan Karlström, Skanskas vd och koncernchef, när årsrapporten presenterades i Stockholm under fredagen.

Vinsten för 2009 uppgick till 5 miljarder kronor, vilket är högre än föregående års 4,4 miljarder kronor. Intäkterna har dock minskat från 143,7 miljarder 2008 till 136,8 miljarder för 2009.

Förklaringen till vinstökningen är flera, enligt koncernchefen:
– Vi har haft väldigt bra utförande på projekten och god riskhantering. Vi fokuserar på att ta de rätta riskerna, som vi kan hantera. Det kommer vi att fortsätta med, för vi ser verkligen att det betalar sig, sa Johan Karlström.

Riskhanteringen har bland annat handlat om att Skanska centralt har reglerat vilka projekttyper som varje distriktskontor får ägna sig åt. Arbetet med uppstramningen började för några år sedan, men har börjat ge frukt nu, enligt Karlström.

– För varje enhet har vi satt upp vilket geografiskt område de får jobba i, vilken typ av projekt, vilken kontraktstyp och vilken storlek på projekt de ska syssla med. Och vill de lägga ett anbud som inte passar in måste de gå upp en nivå i organisationen och berätta hur de ska hantera riskerna, berättade Johan Karlström.

Skanska har också tillsatt extra resurser för att identifiera och reducera risker under finanskrisen.
– På veckobasis ska alla enheter rapportera in till koncernkontoret om det finns några osäkra fordringar, om de har några kunder som de är rädda ska gå omkull eller om de har underentreprenörer eller leverantörer med skakiga balansräkningar, sa Johan Karlström.

Nu ska Skanska fokusera på att öka antalet nya bostadsprojekt för att möta den ökade efterfrågan. Nyligen köpte byggjätten två bostadsrättsprojekt i Göteborg från SBC.

– Vi ska ta steg för att se vad vi kan göra för att starta nya bostadsprojekt. Vad vi har gjort i Göteborg är en typ av aktivitet som nu kan komma upp, sa Johan Karlström.

Förvärven i Göteborg handlar om byggrätter och framarbetade projektplaner för totalt cirka 280 bostadsrätter.

För byggverksamheten minskade Skanskas intäkter med elva procent under 2009. Under 2010 räknar Skanska med att volymerna fortsätter att minska, med cirka fem procent.

På infrastruktursidan ser Skanska ett ökat intresse för OPS-lösningar.
– Vi kommer att öka vår närvaro i USA. Vi har flyttat resurser till västkusten för att följa infrastrukturmarknaden på den sidan. Vårt mål är att etablera en liknande situation som vi har på östkusten, sa Johan Karlström.

Under 2009 har Skanska sagt upp cirka 3 400 personer i Norden, varav 2 000 i Sverige, samt 1 200 i Tjeckien. I dagsläget ser inte Johan Karlström något behov av ytterligare nerdragningar under 2010.
– Men det kan bli lokala anpassningar, sa han.