Nyheter

Skanska gör nedskrivningar för miljarder

Byggkran med Skanskas logga på en skylt.
Skanska meddelar att de gör nedskrivningar avseende fastighetsvärden. Foto: Skanska

Skanska gör nedskrivningar och redovisar förändringar i fastighetsvärden om 2 miljarder kronor inom Kommersiell fastighetsutveckling, Bostadsutveckling och Förvaltningsfastigheter. Nedskrivningarna påverkar resultatet för Skanska under fjärde kvartalet 2023.

De fortsatt svaga fastighetsmarknaderna har resulterat i en högre grad av osäkerhet i värdebedömning av fastighetstillgångar, skriver Skanska i ett pressmeddelande.

För Kommersiell fastighetsutveckling uppgår de totala nedskrivningarna till 1,4 miljarder kronor, varav merparten är hänförlig till den amerikanska fastighetsportföljen.

Vid utgången av tredje kvartalet uppgick fastighetstillgångarna inom Kommersiell fastighetsutveckling till 43 miljarder kronor, varav 4 miljarder kronor redan avyttrats enligt segmentsrapportering. Dessutom minskar det förväntade övervärdet vid färdigställande av portföljen under fjärde kvartalet med 1,6 miljarder kronor.

Det totala förväntade marknadsvärdet vid färdigställande uppgick vid utgången av tredje kvartalet till 63 miljarder kronor, varav 7,9 miljarder kronor hade avyttrats enligt segmentsrapportering. Det totala övervärdet i slutet av tredje kvartalet uppgick till 7,8 miljarder kronor. Förändringen i övervärde har ingen påverkan på periodens resultat.

Boklok står för merparten av nedskrivningarna

Inom Bostadsutveckling har lågkostnadssegmentet Boklok en fortsatt mycket svag marknad och står för merparten av nedskrivningarna. Totala nedskrivningar uppgår till 0,5 miljarder kronor. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick fastighetstillgångarna inom Bostadsutveckling till 22 miljarder kronor, varav 6,4 miljarder kronor är sålda enligt segmentsrapportering.

Inom Förvaltningsfastigheter, som är det enda segmentet som tillämpar IAS40 och redovisar tillgångar till verkligt värde, äger Skanska i dag tre fastigheter i Malmö och två fastigheter i Stockholm. Tillämpat genomsnittligt direktavkastningskrav uppgår till 4,8 procent i Malmö och 4,3 procent i Stockholm.

Minskning av totalt fastighetsvärde uppgår till 0,2 miljarder kronor. Vid utgången av tredje kvartalet ägde Skanska tre fastighetstillgångar i Förvaltningsfastigheter, motsvarade totalt 3,7 miljarder kronor.

Skanska släpper sin fullständiga bokslutskommunikén för 2023 den 9 februari klockan 07:30.

Tabell som visar hur de olika nedskrivningarna fördelar sig.
Tabell: Skanska