Nyheter

Skanska granskade inte gjutform – två dog i raset

Den 21 maj rasade brobygget vid Älandsfjärden och två byggnadsarbetare dog. Nu skriver tidningen Arbetarskydd att orsaken till olyckan var att Skanska inte granskade kvaliteten på den gjutform som en underleverantör hade konstruerat.

I mars gjorde Skanska en provbelastning av träkonstruktionen som visade att den inte orkade med den tänkta tyngden. Konstruktionen förstärktes men något nytt test gjordes inte.

Sex timmar efter att gjutarbetet hade inletts brast de så kallade träknektarna och fem av åtta byggjobbare som befann sig på den delen av bron föll mellan 8 och 20 meter. Tre överlevde mirakulöst.

Skanska erkänner nu att det saknas rutiner för att granska temporära konstruktioner som utförts av underleverantörer.

Läs hela artikeln på Arbetarskydds hemsida