Nyheter

Skanska köper helt kvarter i Gårda

Skanska köper ett kvarter i Gårda, Göteborg. Foto: Skanska

Skanska har köpt ett helt kvarter i Gårda, Göteborg, för cirka 220 miljoner kronor. Säljare är Fastighets AB L E Lundberg. 

Avsikten med förvärvet är att utveckla moderna och hållbara kontorslokaler på platsen. Även möjligheten att tillföra bostäder ska studeras i en kommande detaljplaneprocess.

Kvarteret utgörs av utvecklingsfastigheterna Göteborg Gårda 8:2, 8:5 och 8:6. Befintliga, till största del uthyrda, byggnader har en yta om cirka 13 000 kvadratmeter. 

Gårda är under stark utveckling och är ett attraktivt läge för såväl kontor som bostäder, skriver Skanska i ett pressmeddelande. bolagets målsättning är att skapa ett kvarter med stark hållbarhetsprägel där människors hälsa och välmående är främsta fokus.

– Med detta förvärv kan vi nu fortsätta den spännande utvecklingen av stadsdelen Gårda.  Vi har sedan slutet av 90-talet varit en viktig del av Gårdas tillväxt, från kvarteret Ceres till Gröna Skrapan, som färdigställdes 2010, och Citygate som pågår just nu. Här vill vi nu ta nästa steg i vårt arbete mot klimatneutralitet och skapa ett hållbart kvarter med en mix av arbetsplatser och bostäder. Fram till projektstart har vi väl fungerande förvaltningsfastigheter med bra och stabila hyresgäster, säger Niklas Grimslätt, affärsutvecklingschef, Skanska Fastigheter Göteborg.

I Gårda pågår just nu flera utvecklingsprojekt, däribland Nordens högsta kontorshus Citygate. Parallellt arbetar Göteborgs stad med ett planprogram som kommer ge en tydlig inriktning för den fortsatta utvecklingen av området och skapa än bättre förutsättningar för en attraktiv stadsutveckling. Så snart planprogrammet är antaget är målsättningen att inleda en detaljplaneprocess för kvarteret.