Nyheter

Skanska kräver beställaren på miljonbelopp

Visualisering av hur Hisingsbron kommer att se ut när den är färdigbyggd till sommaren 2021 - om den inte blir försenad på grund av oenighet om extrakostnader som uppstått. Bild: Göteborg stad

Arbetet med Hisingsbron utgörs av ständiga utmaningar. Det handlar om avancerad grundläggning, millimeterprecision och avstängda farleder. 
Nu har ytterligare en utmaning dykt upp – oenigheter mellan entreprenören och beställaren om extrakostnader på över 300 miljoner kronor.

2017 var det byggstart för Hisingsbron, som ska bli en ny länk mellan centrala Göteborg och Hisingen. Entreprenaden bedrivs av ett Joint Venture, JV Skanska-MTH Hisingsbron HB.  

Den totalt har kostnaden för Hisingsbron har beräknats till tre och en halv miljard kronor.

Nu riskerar projektet att bli både dyrare – och försenat, något som SVT Nyheter Väst rapporterat om efter att ha granskat dokument. 

När Skanska har summerat ändrings-och tilläggskostnader så landade man på 345 miljoner kronor. En faktura på 317 miljoner ställdes ut till beställaren, Trafikkontoret i Göteborg, den 1 juli.  

– Redan för ett år sedan började vi kommunicera fördyringar till följd av ändringar i projektet. Vi har lämnat löpande information och ärendet är väldokumenterat. Men tiden har gått, projektet har rullat på och vi har inte fått den respons som vi förväntat oss från kunden, säger Jacob Birkeland, presschef på Skanska.  

Fakturan skulle vara betald den sista juli, men Trafikkontoret har bara betalat 28 miljoner av den totala summan.  

– Kravet i sig är ingen överraskning. Vi kände till Skanskas anspråk och storleksordningen, men vi blev lite förvånade när det kom en faktura. Vi anser det inte vara tillräckligt styrkt att det är vi som beställare som är ansvariga för dessa extrakostnader i så hög grad. Vi menar att det även är andra faktorer som påverkat, som till exempel kvalitetsbrister i Skanskas stålproduktion, säger Christer Niland, chef för ”Stora projekt” på Trafikkontoret.  

Enligt Jacob Birkeland är mycket av kostnaderna kopplade till stålarbetena. 

– Det här är ett oerhört komplext projekt och det handlar om stora volymer.  

Han betonar samtidigt att man från Skanskas håll är angelägen om att hitta en lösning. Enligt ett förslag från Trafikkontoret ska nu en förhandlingsgrupp med representanter från entreprenören och beställaren gå igenom dokumentationen. 

Om parterna inte skulle komma överens finns en risk att Hisingsbron blir försenad och inte hinner bli klar till hösten 2021 som planerat. 

– Vi vill hitta en lösning. Det vore synd att tappa fart i projektet som präglas av en positiv anda. Hisingsbron kommer bli ett fantastiskt landmärke för Göteborg. Men samtidigt så måste vi få betalt för de arbeten vi gjort. Det vore olyckligt om konsekvensen blir att vi måste pausa bygget.  

Christer Niland är inte orolig att projektet försenas.

– Om vi inte skulle komma överens blir det en tvist som går till skiljeförfarande, men arbetet med bron kommer att pågå under tiden. Entreprenören har ansvar för att leverera enligt kontraktet.  

 

FAKTA:

  • Skanska har – i ett joint venture med MT Højgaard – ett avtal med Trafikkontoret Göteborgs Stad om att bygga Hisingsbron över Göta älv. 
  • Kontraktet, som tecknades i september 2016, är totalt värt 2 miljarder kronor. Skanskas andel uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor 
  •  Projektet är en totalentreprenad och bron blir en så kallad lyftbro av stål och betong.  
  •  Byggstart ägde rum i januari 2017 och projektet beräknas vara helt färdigställt 2022.