Nyheter

Skanska når Deep Green i Helsingborg

Väla Gård i Helsingborg blir Skanskas grönaste kontorsprojekt någonsin. Därför samlar man också sina egna kontor i Helsingborg här. – Huset är projekterat att vara ett plusenergihus, det vill säga byggnaden kommer leverera mer energi än vad det använder, säger Daniel Ryman Projektutvecklare på Skanska.

Skanskas nya kontor i Helsingborg blir en modern skånelänga, som ändå passar väl in bredvid den befintliga ladugården i gråsten från 1800-talet. Väla Gård ligger naturskönt i en lugn parkmiljö ett stenkast från naturreservatet Väla Skog och med närhet till Väla Handelsområde.

– Det här är ett unikt läge som vi har valt för att skapa vårt första kontorshus som når Deep Green inom Skanskas Gröna Initiativ.  Huset är projekterat att vara ett plusenergihus, dvs byggnaden kommer leverera mer energi än vad det använder och vårt mål är att ha nått dit med 10 procent av våra nybyggnadsprojekt år 2015. Väla Gård, som Leed-certifieras på den högsta nivån Platinum, blir ett pilotprojekt för vad vi kan erbjuda våra kunder inom grönt byggande, berättar Daniel Ryman på Skanska.

Den första etappen utgör Skanskas kontor på ca 1 800 kvadratmeter. Det är två likadana huskroppar som binds samman av en inglasad entrébyggnad med sedumtak.

– Där förläggs receptionen, som blir väldigt öppen och ljus samt präglad av naturliga material, som slipat betonggolv och en vägg av levande växter. De andra huskropparna målas svarta med gavlar i cortenplåt som kommer att ha mönster av träd. Det ger ett spännande uttryck och plåten fungerar samtidigt som solskydd.

Huset är ritat av Patrik Ekenhill på arkitektbyrån Tengbom. Miljötänket har förstås satt ramarna för projektet och lett fram till flera annorlunda lösningar. Taket är täckt med träpanel som kommer från närområdet och solceller, som tillsammans med energibrunnar ska räcka till värme, kyla och el.

– Dessutom säljer vi vidare den energi som vi inte förbrukar. Vi vill visa att det lönar sig att bygga miljömässigt. Ett nybyggt kontor kan  dessutom utformas mer ändamålsenligt för verksamheten och genom att samla våra lokalkontor halverar vi våra totala kontorskostnader, säger Daniel Ryman.

Stenladan blir en kreativ arbetsplats eller showroom för företag som söker något utöver det vanliga. Den kommer att renoveras varsamt för att bibehålla gårdskaraktären med bjälkar i taket som är öppet upp i nock.

Ett modernt kontor i den här miljön ger en intressant dynamik mellan det nya och det gamla. Vi har byggrätter om totalt ca 7 000 kvadratmeter där vi kan erbjuda kontorslokaler. Här kan kunden i stor utsträckning vara med och påverka utformningen av sina lokaler och även byggnadens uttryck. Stenladan miljöcertifieras också enligt Leed och ombyggnaden startar så fort första hyreskontraktet är tecknat.

Ett miljöanpassat kontor ger sänkta energikostnader men har också andra positiva effekter. Enligt Daniel Ryman förbättras arbetsmiljön som en direkt följd av ett bättre inomhusklimat. Detta kommer innebära en minskad sjukfrånvaro samt ökad produktivitet. Det finns också undersökningar som visar att stress samt risken för depression minskar i denna typ av kontorsmiljöer.

– Det här blir Sveriges grönaste kontor och ett unikt tillfälle för den som vill ha en grön profilering, kreativa lokaler och nära till naturen. Det byggs inte så mycket nya kontor i centrala Helsingborg, som bara ligger sju minuter härifrån med bil eller buss. Vi bygger en ny busshållplats utanför dörren för att erbjuda ett grönt alternativ för de som inte vill ta bilen till jobbet. Här stannar det bussar var tionde minut, avslutar Daniel Ryman.

 

Jenny Marcuson
[email protected]