Nyheter

Skanska och Fabege storsatsar i Solna

Bild: Fabege / AIX Arkitekter

Fabege och Skanska Sverige förvärvar tillsammans cirka 150 000 kvadratmeter mark, som friläggs när Mälarbanan byggs ut och delar av järnvägen förläggs i tunnel. Det skapar förutsättningar för en omfattande stadsutveckling med 1 000 nya bostäder och 2 000 nya arbetsplatser i anslutning till Solna Business Park och in i Huvudsta.

Nya möjligheter för stadsutveckling med gröna stadskvarter, bostäder och arbetsplatser öppnar sig när Mälarbanan byggs ut genom Solna och delar av järnvägen förläggs i tunnel. Skanska Sverige och Fabege gör en storsatsning i området.
 Skanska Sverige förvärva mark för att uppföra cirka 85 000 kvadratmeter bostäder med lokaler för restauranger och annan service i gatuplan samt två förskolor och en gruppbostad för LSS-boende.

– Vi ser fram emot att få vara med och utveckla Solna genom detta mycket spännande stadsutvecklingsprojekt. Tillsammans ska vi skapa en ny stadsdel och minska barriären som spåren innebär idag. Våra fem klimatneutrala bostadskvarter – med hela 1 000 bostäder – kommer att bli ett hållbart, levande och attraktivt område, säger Gunnar Hagman, vd, Skanska Sverige AB.

Fabege förvärvar mark för att skapa cirka 52 000 kvm kontorslokaler och cirka 10 000 kvm bostäder. Köpeskillingen för marken uppgår till cirka 900 Mkr och den kommer att erläggas till Solna stad vartefter de nya stadskvarteren uppförs. Byggstart för utbyggnaden av Mälarbanan är planerad till 2023 och den nya bebyggelsen planeras att uppföras under perioden 2030 – 2040.

– Tillsammans med vår nuvarande utveckling av Arenastaden, Haga Norra och Solna Business Park utgör markförvärvet ett naturligt tillskott som bidrar till nya värdeskapande möjligheter i Solna på längre sikt. Det geografiska läget och Solnas många kvaliteter gör att vi gärna stärker vårt innehav i området, säger Stefan Dahlbo, VD och koncernchef på Fabege.

Med stadsutvecklingen minskas den barriär som järnvägen utgör idag, när ny bebyggelse länkar samman stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm samt centrala Solna. Samtidigt förstärks tillgången till kollektivtrafik i området med en ny pendeltågsstation i Huvudsta och ny stationsentré i Solna Business Park från Sundbybergs station.

Förslaget till detaljplan är ute på samråd under våren 2021.
Källa: Fabege, Skanska