Nyheter

Skanska: ”Regeringen sätter ribban för lågt”

Skanska är inte imponerad av regeringens ambitioner i den nylagda klimat- och energipropositionen. <br></br> — Vi tycker att ribban är alldeles för lågt satt, säger Johan Gerklev, miljöchef för Skanska Sverige.

Regeringen presenterade under tisdagen den fördröjda energi- och klimatpropositionen. Skanska tycker att regeringen borde gått längre i sina ambitioner gällande energieffektivisering.

— Målet om 20 procent effektivare energianvändning till 2020 är inte tillräckligt ambitiöst. Många kommuner runt om i landet sätter betydligt högre krav för energireduceringen i nya bostäder, säger Johan Gerklev, miljöchef Skanska Sverige.

Enligt Skanska kunde regeringen göra mera för att öka energieffektiviseringen.
— Det bör vara obligatoriskt att följa strikta miljökrav när staten och offentlig sektor upphandlar byggprojekt och hyreskontrakt, säger Johan Gerklev.

Ett sätt att göra detta är att använda något av miljöklassificeringssystemen som exempelvis Green Building eller Leed. Krav bör också ställas på vilken typ av energi som används och nivån på koldioxidutsläppen.

— Staten och offentlig sektor bör ta hänsyn till klimatpåverkan också under byggprocessen. Ett sätt att göra detta är att också sätta ett pris på koldioxidutsläppen vid utvärderingen av anbuden för olika byggprojekt, säger Johan Gerklev.

Förutom krav önskar Skanska dessutom att staten kunde komma med morötter i form av en satsning på miljöinriktat rot-avdrag. Men på den punkten kommer regeringen att göra byggjätten besviken. När miljöminister Andreas Carlgren och näringsminister Maud Olofsson förra veckan presenterade huvuddragen i propositionen fanns ingenting om ett rot-avdrag för energieffektivisering.

— Energieffektivisering är redan en väldigt lönsam åtgärd som alla fastighetsbolag borde se över. Vi vill undvika att ge pengar till lönsamma insatser, där behövs inte staten, säger Maud Olofsson till Byggvärlden.