Nyheter

Skanska renoverar FN:s högkvarter i New York

Skanska har skrivit ett kontrakt för renovering av Generalförsamlingens sal i Förenta Nationernas högkvarter i New York. Kontraktet är värt motsvarande, cirka 425 miljoner kronor.

Skanska kommer att ersätta och uppgradera kontrollsystem och mekanisk och elektrisk utrustning, genomföra miljösanering, bygga om ytor för nya användningsområden, renovera ikoniska möbler och inredning till nyskick samt installera högkvalitativa konferenssystem.

Arbetet inom projektet inleddes i juni 2013 och beräknas vara avslutat i augusti 2014.

Redan 2007 erhöll Skanska byggledningsuppdraget för FN:s Capital Master Plan (CMP) som innebär renovering och uppgradering av högkvarteret i New York.