Nyheter

Skanska renoverar ikonisk hängbro

Skanska renoverar Benjamin Franklin Bridge, USA, för cirka 1,9 miljarder kronor. Den ikoniska hängbron förbinder Philadelphia, Pennsylvania med Camden, New Jersey. 

  
Skanska har tecknat avtal med Delaware River Port Authority om att renovera Benjamin Franklin Bridge som förbinder Philadelphia, Pennsylvania med Camden, New Jersey, USA. Kontraktet är värt cirka USD 195 M, cirka 1,9 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2020.

Projektet omfattar renoveringen av en ikonisk hängbro som sträcker sig över 1 100 meter (3 500 fot) från förankring till förankring, med sju körfält och två järnvägsspår. Det inkluderar bland annat installation av ett avfuktningssystem för, och inkapsling av, brons huvudkablar, breddning av gångvägar, målning, diverse stålreparationer, renovering av förankringarna samt installation av dekorativ belysning.

Byggnationen påbörjades i februari 2020 och planeras vara slutförd i december 2024.