Nyheter

Skanska säger upp 800

Skanska ska göra ytterligare personalnedskärningar i Tjeckien. 800 personer kommer att få lämna företaget.

— Vi har redan gjort neddragningar i Tjeckien, hittills i år har 400 personer fått gå. Nu ser vi tyvärr att vi måste vidta ytterligare åtgärder för att anpassa oss till de minskande volymerna, säger Peter Gimbe, presschef på Skanskakoncernen.

De 800 personerna kommer att sägas upp under resten av 2009 och början av 2010. Därefter kommer Skanska i Tjeckien att ha ungefär 6 000 anställda.

— Det är Norden och Tjeckien som har haft den sämsta utvecklingen hittills i år när det gäller orderingång, framför allt på husbyggnadssidan, säger Peter Gimbe.

I november förra året meddelade Skanska att man räknade att säga upp cirka 3 400 personer i Norden under 2009. 2 000 av dessa skulle sägas upp från Skanska i Sverige.
— De siffrorna har inte förändrats. Neddragningarna genomförs successivt under året och hittills har lite fler än hälften lämnat företaget i Sverige, säger Peter Gimbe.

Samtidigt har Skanska rapporterat en förbättrad bostadsförsäljning, som har lett till att företaget startar nya byggprojekt.
— Det är jättepositivt att bostadsförsäljningen har gått bra och att vi startar nya projekt. Men än så länge är det ganska få projekt som startas. Men fortsätter den trenden kan det få effekter på sysselsättningen, säger Peter Gimbe.