Nyheter

Skanska skyller ras på leverantör

Skanska kontrollerade inte tillräckligt gjutformen vid brobygget vid Älandsfjärden. Det menar Arbetsmiljöverket var orsaken till olyckan där två personer dog. Men Skanska skyller olyckan på den externa leverantör som tillverkade knektarna.

Både Arbetsmiljöverkets utredning och Skanskas egen granskning av olyckan tyder på att gjutformens stödjande träkonstruktion hade brister. Knektarna var otillräckligt dimensionerade och knäcktes när formen fylldes med betong.

Ritningarna för gjutformen gjordes av en firma och knektarna tillverkades av en annan. Skanskas folk monterade gjutformen på platsen.

En provbelastning gjordes av gjutformen och man fann att konstruktionen inte höll för belastningen. Förstärkningar gjordes, men uppenbarligen inte tillräckligt.

Arbetsmiljöverket menar att Skanska borde ha gjort en ny provbelastning efter att förstärkningen sattes på plats.

— Skanska är totalansvarig och har brustit i sitt kvalitetsarbete. De har utförliga kvalitetskontroller av sina permanenta konstruktioner men inte på sina temporära arbeten. Det är allvarligt att en så stor byggauktoritet som Skanska kan råka ut för detta, säger Gunnel Crona, tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket.

Skanskas utredare rekommenderar nu att företaget utarbetar riktlinjer för kontroll av temporära konstruktioner som utförs av underleverantörer.

I ett pressmeddelande skyller Skanska på företaget som har levererat gjutformen. Där uppges att Skanska inte fick någon ”specifik ritning eller instruktion hur avsträvning skulle utföras” när Skanska uttryckte oro över hållfastheten.

Men det är fel, menar platschefen på bygget, Niklas Bergman.

Nu kommer broprojektet vid Älandsfjärden inte att anlita den externa leverantören igen.
— Det beslutet är fattat med anledning av olyckan, säger Christine Gustavsson, informationschef på Skanska Sverige.