Nyheter

Skanska ställer krav på säkerhetsutbildning

För att öka säkerheten har Skanska beslutat att alla som arbetar på företagets byggarbetsplatser ska genomgå byggbranschens gemensamma säkerhetsutbildning, Safe Construction Training. Foto: Skanska

Skanska inför krav på att alla som jobbar på någon av deras arbetsplatser ska genomföra byggbranschens gemensamma säkerhetsutbildning, Safe Construction Training.
De är första företag att ställa det kravet och dessutom inför de en egen digital arbetsplatsintroduktion.

– För att få ner antalet arbetsplatsolyckor krävs en samverkan i branschen och därför inför vi krav på den gemensamma säkerhetsutbildningen. Det är ett sätt jobba efter samma spelregler och höja den kunskapsmässiga lägstanivån. Det hjälper särskilt underentreprenörer som rör sig mellan olika arbetsplatser, säger Helena Parker, Arbetsmiljöchef på Skanska.

Utöver det inför Skanska en egen digital arbetsplatsintroduktion som också är obligatorisk.
– Det är ett tillägg till Sveriges Byggindustriers utbildning och vår introduktion tar upp ämnen som våra värderingar, vad Skanska står för, ordnings- och skyddsregler, miljöarbete och mångfald och inkludering, säger Helena Parker.

Tidigare har introduktionen skett lokalt, ute på arbetsplatsen, men nu är tanken är att alla ska ha sett introduktionen innan de kommer ut till bygget.

I introduktionen ingår också en modul, som är specifik för arbetsplatsen.
Den tar upp till exempel arbetsplatsens organisation, information om själva bygget och arbetsplatsens särskilda risker.
– Vi vill göra vårt bästa för att ge alla rätt förutsättningar när det kommer till arbetsmiljö och säkerhet.

Skanska har jobbat med den digitala introduktionen i cirka två års tid och efter att ha kört testrundor under våren är de nu redo.Introduktionen kommer att lanseras successivt under hösten och ambitionen är att senast den 1 januari 2020 ska alla vara igång.

– Det känns spännande och förväntansfullt att komma igång. Jag är ödmjuk inför tekniska utmaningar och inför alla som ska göra kursen och introduktionen. Under förra året hade vi runt 80 000 individer som passerade våra grindar, så vi måste ha lite tålamod. Men vi ser det här som en del i att öka kunskapen och skapa säkrare arbetsplatser, säger Helena Parker.

Skanskas introduktion finns på svenska och engelska, men fler språk kommer framöver.