Nyheter

Skanska startar bygg-gymnasium

Skanska har ansökt om att få starta ett treårigt tekniskt gymnasieprogram anpassat för byggbranschen. Godkänner Skolverket planerna kan Skanskagymnasiet i Växjö öppnas hösten 2009.

30 elever ska få plats i varje årskull på Skanskagymnasiet. Utbildningen ska baseras på moderna byggmetoder och löpande kunskap från byggbranschen, samt att eleverna ska erbjudas långa praktikperioder varje årskurs.

— Vi känner ett ansvar som samhällsaktör. Genom en specialutformad gymnasieutbildning med intagning från hela landet ser vi en möjlighet att attrahera personer som lockas av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för människor att bo, arbeta och resa i, säger Magnus Aniander, utbildningschef på Skanska Sverige.

Under hösten väntas Skolverket ge besked om ansökan godkänns.