Nyheter

Skanska svartlistade byggarbetare

Skanska deltog i svartlistning av obekväma byggnadsarbetare i Storbritannien. Nu riskerar byggjätten att hamna i en rättsprocess som inletts av 86 arbetare för att de tvingats gå arbetslösa på grund av svartlistningen.

Ett 40-tal företag, däribland Skanska, stod bakom svartlistningen som stoppades av den brittiska datainspektionen 2009, skriver Byggnadsarbetaren.

Registret innehöll uppgifter om 3 213 personer och Skanska var en flitig användare. Byggjätten kontrollerade 66 000 arbetssökande under de 16 år som registret användes.

Det kunde räcka med att överklaga uppsägningar eller påpeka brister i säkerheten för att registreras och sedan nekas anställningar.

– Alla pratar om hur viktig säkerheten är, men i verkligheten svartlistas man, säger elektrikern Victor Williams till tidningen.

Han nekades jobb hos Skanska sedan företaget kollat honom i registret, där det bland annat stod ”bråkstake”.

Företrädare för arbetarna kommer till Stockholm i samband med Skanskas årsstämma i dag. Arbetarna kräver bland annat ekonomisk kompensation för svartlistningen.

När uppgifterna om svartlistning först kom fram genomförde Skanska en intern utredning, som senare överlämnats till myndigheterna. Skanska såg även över riktlinjer och rutiner, utbildade all HR-personal, införde frågan i den obligatoriska etikutbildningen för all personal och inrättade en ethics hotline.

Enligt Skanska kan den som upplever att företaget har orsakat dem förlust eller skada vända sig till företaget för en individuell prövning angående kompensation.

– Den här registreringstjänsten var givetvis helt oacceptabel. Vi ser allvarligt på att det kunde ske och har använt många av erfarenheterna i vårt arbete på andra marknader för att försäkra oss om att liknande saker inte kan ske där, säger Veronica Rörsgård, HR-direktör på Skanska, i en kommentar.

Marie Bergström
[email protected]