Skanska tecknar miljardkontrakt med Trafikverket

Skanska tecknar miljardkontrakt med Trafikverket
Byggstart på Hisingen sker hösten 2019.

Skanska bygger ut Hamnbanan på Hisingen, Göteborg, för cirka 1,3 miljarder kronor. Utbyggnaden är en sträcka om 1 900 meter, varav 1 100 meter i tunnel, norr om det befintliga enkelspåret. 

Skanska har tecknat avtal med Trafikverket om att bygga dubbelspår till godsjärnvägen Hamnbanan, etapp Eriksberg-Pölsebo, i Göteborg. Kontraktet är värt cirka 1,3 miljarder kronor, vilket inkluderas i Skanska Sveriges orderingång för det tredje kvartalet 2019.

Utbyggnaden är en sträcka om 1 900 meter, varav 1 100 meter i tunnel, norr om det befintliga enkelspåret. I projektet ingår även anläggning av provisoriska spår för trafikomledning, rivning av befintlig anläggning inklusive en bro, omfattande ledningsomläggningar, nya gång- och cykelvägar, ny fotbollsplan samt nytt klubbhus åt Eriksbergs IF.

Byggstarten är planerad till hösten 2019 och hela projektet ska vara färdigställt under 2024.

Relaterade artiklar

Skanskas byggverksamhet går starkt
Skanska omorganiserar i ledningen
Svevia tillsätter ny chef för Stora projekt inom anläggning
Västlänkens projektchef: ”Det är ett misslyckande”