Nyheter

Skanska utvecklar sitt sociala engagemang

Roba Ghadban. Foto: Skanska

Skanska ökar sitt fokus på hållbart företagande i Sverige genom att utse Roba Ghadban till ansvarig för social hållbarhet med ansvar för att utveckla Skanskas sociala engagemang.

Skanska Sverige tillsätter nu ett team som enbart ska fokusera på social hållbarhet.
Teamets uppgift blir att identifiera hur Skanskas projekt kan tillföra sina kunder mervärden genom sociala upphandlingar.

Roba Ghadban har blivit utsedd att bygga upp teamet.
Hon har stor erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor inom Skanska och från företag som Levi Strauss & Co där hon ansvarade för hållbarhetsfrågor i Europa, Mellanöstern och Nordafrika.

Roba Ghadban kommer att rapportera till Johan Gerklev, övergripande hållbarhetschef på Skanska Sverige.