Nyheter

Skanska varslar 3 400

Orderingången väntas sjunka med 15 procent i Norden. Nu varslar Skanska-koncernen 2 000 medarbetare i Sverige och 1 400 i övriga Norden om uppsägning.

Den kraftiga nedgången på bostadsmarknaderna och en väntad försvagning även inom övrigt husbyggande är orsaken till de omfattande varslen.

— Jag beklagar att detta drabbar så många medarbetare och deras familjer. I nuvarande situation är det dessvärre nödvändigt att anpassa vår bemanning och våra kostnader till en lägre affärsvolym på de nordiska byggmarknaderna, säger Skanskas vd och koncernchef Johan Karlström i ett pressmeddelande.

Förhandlingar med fackliga organisationer har inletts. Åtgärderna genomförs successivt under nästa år. Skanska-koncernen har totalt 20 500 anställda i Norden och 60 000 i koncernen. Varslen berör såväl tjänstemän som bemanning på projektnivå. I Norden drabbar varslen 600 personer i Finland och 800 i Norge.

— Skanska Sverige är vår största enhet med 11 000 anställda, sedan har vi även Skanska Kommersiell utveckling och andra enheter. Men Skanska Sverige drabbas hårdast, ungefär 1 800 av de 2 000 som varslas är anställda där, säger Karin Lepasoon, vice vd i Skanska, till Byggvärlden.
Av dessa är ungefär 1 000 anställda i produktionen och 800 är tjänstemän.

— Både försäljningen och byggandet av bostäder har gått ner dramatiskt. Om vi ser bara på de närmaste veckorna har orderingången varit markant lägre än vanligt, framför allt på husbyggnadssidan, säger Karin Lepasoon.

I en tid då nyproduktionen sjunker och bostadsmarknaden skakar hoppas Skanska på att renoveringsprojekten ska ta fart.
— Nyproduktion tar generellt en del tid att få igång. Ett område som skulle kunna påverka sysselsättningen även på kortare sikt är ombyggnaden av miljonprogrammet. Om det sjösattes skulle det snabbt ge fler arbetstillfällen, säger Lepasoon.

Hon vill inte tala i termer om statligt stöd till byggmarknaden, men nämner att Skanska också ser renovering av vägar och järnvägar som ett sätt att på kort tid skapa många arbetstillfällen i Sverige.