Nyheter

Skanska vinner försäkringstvist efter brand

I november 2016 började det brinna vid bygget av Biomedicum i Solna och branden i cellplast orsakade stora svarta rökmoln. Foto: Johan Nilsson/TT

Vad orsakade branden vid bygget av Biomedicum i Solna? 
Den frågan har Länsförsäkringar och Skanska Sverige AB tvistat om.
Försäkringsbolaget ansåg att det var arbetare som Skanska haft ansvar för som orsakat branden genom att kasta cigarettfimpar nära lättantändligt material. 
Tingsrätten anser dock att det inte gått att fastställa orsaken till branden och ogillar käromålet.

7 september 2016, vid 14-tiden inträffade en brand vid Biomedicum, som då var under uppförande. Branden orsakade främst skador på Fasadglas Bäcklin AB:s del av entreprenaden. Branden orsakade bland annat att skadade glaspartier på plan tre till fem måste bytas ut och att delar av byggnaden behövde saneras på grund av rökskadorna.

Fasadglasföretaget hade en försäkring hos Länsförsäkringar Stockholm, som betalade ut det yrkade beloppet till dem, en skadeersättning på cirka 3 miljoner kronor.

Länsförsäkringar ansåg dock att det var Skanska som var ansvariga för skadorna och krävde Skanska på ersättning. Försäkringsbolaget menade att Skanska av vårdslöshet vållat branden och skadorna.

Enligt Länsförsäkringar är den mest sannolika brandorsaken att en eller flera personer, oklart vilka, har kastat glödande cigarettfimpar på marken där det låg skräp som antänts.
Bredvid skräpet låg oskyddad cellplast som började brinna.

”Skanskas vårdslöshet har bestått i att bolaget har brustit i hanteringen av cellplasten genom att inte skydda den mot antändningskällor. Så kunde ha skett genom exempelvis övertäckning med presenning”, skriver Länsförsäkringar.

Skanska har bestritt käromålet. De menar förvisso att yrkesarbetare rökte på olika delar av området, inte bara på de anvisade platserna, men att det inte är sannolikt att cigarettfimpar har orsakat branden. De anser att det är mer troligt att branden orsakades av en öppen låga.

”Skanska fick under entreprenaden kännedom om att det förekom oanmälda heta arbeten på entreprenadområdet. Det förekom även heta arbeten på området den aktuella dagen”, skriver de också.

Länsförsäkringar vände sig då till Stockholms tingsrätt för att få ansvarsfrågan utredd.

En brandorsaksutredning beställdes av Skanskas försäkringsbolag If och enligt den utredningen var den klart mest sannolika brandorsaken att en eller flera hade kastat ifrån sig glödande cigaretter på marken intill den lättantändliga och oskyddade cellplasten, vilket ledde till att cellplasten antändes.

Storstockholms brandförsvar skrev en insatsrapport från händelsen där står det bland annat att det är mindre sannolikt att brandorsaken är att någon skurit av något med ett handverktyg och polisrapporten från händelsen är inne på samma linje.

WSP har gjorde en förnyad brandorsaksutredning. Där står det att det inte är sannolikt att kastade cigarettfimpar orsakat branden. Den utredningen visar att det krävs en öppen låga för att antända cellplast av den sort som användes vid byggarbetsplatsen och att cigarettfimpar inte är tillräckligt. WSP bedömer att det är mer sannolikt att branden orsakats av öppen låga.

Nu har dom meddelats. Tingsrätten ogillar Länsförsäkringars talan.
Som domskäl anger de bland annat:

”Det är alltså utrett att det är mest sannolikt att branden orsakats av en öppen låga. Vidare är det utrett att anlagda bränder och heta arbeten är vanliga brandorsaker till bränder på byggarbetsplatser. Det är även utrett att heta arbeten förekom den aktuella dagen på området, samt att det generellt på byggarbetsplatser även förekommer oanmälda heta arbeten. Sammantaget har därför Länsförsäkringar inte gjort det klart mera sannolikt att branden har orsakats av att cigarettfimpar på något sätt antänt cellplasten, än att branden uppstått på annat sätt.”

Av de 1,5 miljoner kronor som Länsförsäkringar Stockholm ska betala till Skanska enligt domen utgörs 1,3 miljoner kronor av ombudsarvode.