Nyheter

Skanskas avtal till domstol

Det kan kosta hundratusentals kronor att avbryta en affär med Skanska. Byggjättens förhandsavtal är vilseledande, anser Konsumentombudsmannen som nu anmäler företaget till Marknadsdomstolen.

När finanskrisen bröt ut drabbades ett flertal bostadsköpare som förhandstecknat sig för bostadsrätter hårt. En mängd köpare ville hoppa av sina förhandsavtal eftersom deras lånelöften inte längre gällde eller de drabbats av svårigheter att sälja sina befintliga bostäder när den nya skulle tas i besittning.

Skanska var ett av de byggföretag som kritiserades högljutt för sina förhandsavtal, som innebär att köpare som bryter avtalet får betala mellanskillnaden om bostaden säljs till ett lägre pris.

Konsumentombudsmannen (KO) har fått in ett tiotal anmälningar av förhandsavtal hos olika byggföretag. Nu väljer myndigheten att ta det företag som fått flest anmälningar, Skanska, till Marknadsdomstolen.

— Det handlar om den marknadsföring som Skanska Nya hem använder sig av för sitt förhandsavtal för bostadsrätter. Den är vilseledande eftersom företaget utelämnar information om vad som krävs för att hoppa av ett avtal, säger Daniel Karfs, jurist vid KO-sekretariatet.

Enligt de anmälningar som myndigheten fått in framgår det inte tillräckligt tydligt att förhandsavtalet är bindande och vad ett brutet avtal kan leda till.
— Det är uppenbarligen lätt att tro att förhandsavtalet inte är bindande. Men ett avhopp kan medföra otroligt stora skadestånd, enligt de uppgifter vi fått från Skanska, säger Karfs.

Under fredagen lämnades en anmälan mot Skanskas marknadsföring in till Marknadsdomstolen. På så sätt vill KO tvinga byggföretagen att vara tydliga i sin information vid förhandsteckning av bostäder.

— Det är fenomenet vi är ute efter, inte specifikt Skanska. Vi vill få ett prejudicerande beslut i Marknadsdomstolen som sedan samtliga bostadsbyggare måste rätta sig efter, säger Daniel Karfs.

Fakta/KO

Konsumentombuds- mannen, KO, driver självständigt konsumenternas intressen gentemot företag i domstol.

Konsumentverkets generaldirektör Gunnar Larsson är konsumentombudsman.

KO övervakar att företagen följer lagar som marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen, produktsäkerhetslagen och distansavtalslagen.

Konsumentverket/KO kan ingripa mot vilseledande reklam och marknadsföring, oskäliga avtalsvillkor, felaktig prisinformation och farliga produkter.