Skanskas bokslut 2015

Skanskas bokslut 2015
Minskad orderingång i byggverksamheten.

Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2015 (jämfört med januari-december 2014)
Sammanfattning:

– Resultatet per aktie ökade med 20 procent till 11,96 (9,98) kronor, justerat för valutaeffekter ökade resultatet per aktie med 15 procent.
– Styrelsen föreslår en utdelning om 7,50 (6,75) kronor per aktie.
– Intäkterna uppgick till 154,9 (145,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 2 procent.
– Rörelseresultatet uppgick till 6,5 (5,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 6 procent.
– Kassaflöde från verksamheten uppgick till 7,7 (3,7) miljarder kronor.
– Operativa finansiella tillgångar uppgick till 13,8 (8,4) miljarder kronor.
– Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 122,1 (146,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 23 procent. Orderstocken uppgick till 158,2 (30 september 2015; 167,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderstocken med 5 procent.
– Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 3,9 (4,5) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 2,8 (3,5) procent, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 19 procent.
– Rörelseresultatet i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 4,0 (2,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 31 procent och avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 14,9 procent (10,4).

Relaterade artiklar

Tecknar avtal om bygge av kontor värt 800 miljoner
Vinstvarning från NCC
Hon ska leda Skanskas bostadsutveckling i Stockholm
”Utvecklas man inte, så avvecklas man”