Ekonomi

Skanskas byggsegment går starkt

Anders Danielsson, vd och koncernchef för Skanska. Foto: Skanska
Anders Danielsson, vd och koncernchef för Skanska. Foto: Skanska

Skanskas rörelseresultat för 2021 minskade, men byggverksamheten går starkt.
– Vi avslutade 2021 med ett starkt fjärde kvartal, särskilt för byggverksamheten, skriver vd och koncernchef Anders Danielsson.

Skanskas rörelseresultat för helåret uppgick till 9,8 miljarder kronor (11,9) och intäkterna landande på 147,6 miljarder kronor, jämfört med 158,6 miljarder året innan.

Segmentet Byggverksamheten avslutade årets sista tre månaderna med ett rörelseresultat på 1,6 miljarder kronor, jämfört med 1,1 miljarder för samma period 2020. Sett till hela året 2021 uppgick rörelseresultat till 5 miljarder kronor (3,5) och orderingången i segmentet uppgick till 153,6 (149,8) miljarder kronor.

Anders Danielsson skriver i vd-ordet:

”Inom Byggverksamheten påverkades intäkterna negativt av eftersläpande effekter från pandemin. Marknadsaktiviteten har dock tilltagit gradvis under året och orderingången har ökat. Högre marknadsaktivitet tillsammans med lägre materialtillgång och flaskhalsar i leverantörskedjan har lett till prisökningar på vissa material. Med ett selektivt anbudsförfarande, starkt kommersiellt fokus i kombination med vår lokala expertis, har vi framgångsrikt hanterat dessa utmaningar. Som ett resultat av detta har lönsamheten fortsatt förbättras i vår Byggverksamhet.”

Segmentet Bostadsutveckling backade lite sista kvartalet, men sett till helåret ökade ändå segmentets rörelseresultat till 2 miljarder kronor jämfört med 1,5 miljarder för 2020. För segmentet Kommersiell fastighetsutveckling var det tvärtom; en knapp ökning sista kvartalet, men en nedgång på helåret, från 2020-års 3,9 miljarder kronor till förra årets 3,3 miljarder kronor.

”Inom Bostadsutveckling var genomförandet av våra projekt fortsatt stabil med stark lönsamhet och ökade intäkter som resultat. I fjärde kvartalet ökade antalet startade bostäder väsentligt” skriver Anders Danielsson och fortsätter:

”Inom Kommersiell fastighetsutveckling var försäljningsvolymer och vinster starka under fjärde kvartalet. Verksamhetsgrenen levererade ännu ett starkt år med utvecklingsvinster och en rekordhög nivå av nystartade utvecklingsprojekt” enligt Anders Danielsson.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 10 kronor per aktie, att jämföra med utdelningen i fjol på 9:50 kronor per aktie.