Byggprojekt

Skanskas nya rekordbygge i USA

Den nya järnvägsbron går över Hackensack River i New Jersey. Bild: Traylor Bros., Inc.

Skanska ska tillsammans med Traylor Bros., Inc. bygga nya Portal North Bridge, en järnvägsbro i Hudson County i New Jersey. Skanskas andel är värd cirka 9,4 miljarder kronor, vilket betyder att det är byggjättens femte största projekt sedan 2010.

De båda bolagen har i ett joint venture tecknat avtal med NJ Transit om den nya järnvägsbron, som kommer att ersätta den befintliga Portal North Bridge med en ny tvåspårig fast brostruktur som korsar Hackensack River. Den nya järnvägsbron kommer att resa sig cirka 15 meter över floden, en fördubbling av höjden på den befintliga bron, och inkluderat påfarterna kommer den att sträcka sig över nästan fyra kilometer.

Nya Portal North Bridge kommer att byggas i anslutning till den existerande strukturen. Projektet innefattar nedmontering och bortförsel av den befintliga bron, nya järnvägsbroar över intilliggande vägar, stödmurar, tillfartsvägar, tillträdesplattformar för byggprojektet, ny spårkonfiguration, kraftförsörjning och distribution samt strukturer för kontaktledningar och kommunikationsstöd.

Byggnationen kommer att påbörjas under andra kvartalet 2022 och färdigställandet är planerat till det tredje kvartalet 2027. Enligt Andreas Joons, pressekreterare på Skanska, är det ett stort projekt för Skanska.

– Det hamnar på en femteplats storleksmässigt bland alla våra projekt sedan 2010, säger han till Byggvärlden.

Skanskas fem största projekt sedan 2010

  1. Flygplatsen LaGuardia i New York, USA, byggavtal värt cirka 23 miljarder kronor.
  1. Nya Karolinska i Solna, byggkontrakt om cirka 14,5 miljarder kronor.
  1. Storbritanniens nya höghastighetsjärnväg, HS2, för GBP, cirka 13,9 miljarder kronor
  1. Skanska konverterar Farley Post Office Building till nytt transportnav i New York, USA, cirka 11 miljarder kronor. (Ytterligare order samma projekt/kund: renovering postkontor i New York City, cirka 3 miljarder kronor + Ny entré till Pennsylvania Station i New York, cirka 1,1 miljarder kronor).
  1. Nya Portal North Bridge i New Jersey, USA, cirka 9,4 miljarder kronor.