Byggprojekt

Skapar nytt centrum i samverkan

Vid järnvägsstationen Umeå östra byggs ett nytt centrum med kontorshus och många nya bostäder. Lars-Åke Sandgren är markarbetare på NCC. Foto: Ulrika Vallgårda
Vid järnvägsstationen Umeå östra byggs ett nytt centrum med kontorshus och många nya bostäder. Lars-Åke Sandgren är markarbetare på NCC. Foto: Ulrika Vallgårda

Vid järnvägsstationen Umeå östra ska en parkeringsplats omvandlas till ett nytt litet centrum med kontorshus och många nya bostäder. Dagarna före jul startade bygget.
– Jag har jobbat intensivt med förberedelserna i tre år, så att äntligen vara i gång känns som en stor milstolpe, säger projektledaren Robert Wennberg vid Balticgruppen.

Området ligger alldeles invid den flotta stationsbyggnaden i glas som byggdes 2009 då Botniabanan togs i bruk. Innanför inhägnaden har maskinerna börjat med spontning och schaktning och ljudet när de knackar i tjälen hörs vida omkring.

Coop-butik i bottenplan

Längs stängslet som vetter mot stationen är det uppsatt stora skisser på hur det ska se ut när det är klart. Den första etappen består av två byggnader: ett hus med kontor, gym och restauranger samt ett hus med 78 bostadsrätter och en Coop-butik i bottenplan – totalt cirka 25000 kvadratmeter bruttoarea. Allt är inflyttningsklart 2024.I nästa etapp planeras det för ett parkeringshus och ytterligare kontor. I tredje etappen som väntas stå klar om kanske nio, tio år blir det 175 hyreslägenheter och olika verksamheter i markplan.

– Vi säger att vi bygger stad. Det ska bli en levande bebyggelse med både närservice och bostäder. I och med att det blir verksamhet i centrum även kvällstid ökar tryggheten för de boende.

131 000 invånare

Umeå östra ligger alldeles intill universitetet och sjukhuset och bara 1,5 kilometer från Umeå centrum. Strandpromenaden längs älven ligger alldeles bredvid.

– Det känns som att vi är med och knyter ihop universitetsområdet med stan genom att förtäta bebyggelsen här, säger Robert Wennberg.

I Umeå kommun bor idag cirka 131 000 invånare och staden växer, så trycket på bostäder i närheten är stort. Redan är 73 av de 78 bostadsrätterna som ska byggas sålda och över 80 procent av kontorsytan är uthyrd.

Balticgruppen startade arbetet med Östra Station för åtta år sedan med att ansöka om planändring för området och därefter fastighetsförvärv. Markområdet för etapp 3 ägs fortfarande av kommunen, men Balticgruppen planerar att köpa även den delen för att sedan äga eller samäga och förvalta byggnaderna när de står klara, förutom en del av etapp 1 som säljs till en bostadsrättsförening.

Tror på samverkan

Balticgruppen är ett Umeåbaserat privat fastighetsbolag med ett 50-tal anställda som utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter sedan 1987. Det är ett litet företag nationellt men en stor aktör i Umeå.

–  Medan andra specialiserar sig på olika typer av byggnader, så jobbar vi med alla typer av byggnader och har specialiserat oss på Umeå. Vi tänker att det som är bra för Umeå är bra för Balticgruppen.

I det här fallet har man tecknat avtal med NCC som är totalentreprenör för första etappen, men jobbar i samverkan med Balticgruppen.

– Eftersom vi vill skynda på bygget och inte har tagit alla beslut än, så har vi bestämt oss för att jobba på det sättet och då har vi heller inte bestämt ett fast pris. Vi tror jättemycket på att jobba i samverkan i så här stora och komplexa projekt. Flera tänker bättre än en och vi jobbar alla för att skapa mervärde för projektet i stället för att bevaka egna intressen, säger Robert Wennberg.

500 miljoner

Även Joakim Westung, projektchef hos NCC, tycker det är en spännande arbetsform som är ny för honom.

– Det är för projektets bästa vi jobbar – vad är fördelaktigast för projektet, vad blir minsta kostnaden, minsta risken? Alla handlingar är ju inte framtagna ännu, utan vi projekterar ett hus samtidigt som vi bygger det andra och då hanterar vi risker tillsammans och så fort det uppstår något sätter vi oss ner tillsammans och har en dialog om hur vi gör det på bästa sätt.

Budgeten för byggentreprenaden ligger på cirka 500 miljoner kronor för etapp 1 och när de är i full gång räknar de med att omsätta en miljon kronor per byggdag.

Det är Wingårdhs Arkitekter som ritat husen och byggnaderna ska uppföras enligt Miljöbyggnad Silver som är en svensk miljöcertifiering.

–  Vi har en hög hållbarhetstanke både i materialval och när det gäller energiförbrukning.

”Centralt och bra”

I det elva våningar höga kontorshuset är det bara de tre understa våningarna som byggs i betong, vilket har att göra med att det ska bli stabilt och klara ljudkraven runt gymmet. De översta åtta däremot byggs med en stomme helt i trä, vilket är ovanligt. Träet kommer från den lokala leverantören Martinssons som tagit råvaran från skog i närområdet.

Fasaden kommer att bestå av keramikplattor, vilket också räknas som ett miljömässigt hållbart material.– Det är ett robust material som kommer vara beständigt under lång tid. På taket ska de montera solceller.

Än så länge är det bara ett drygt tiotal byggnadsarbetare på plats. En av dem är Lars-Åke Sandgren, markarbetare anställd av NCC.

– Vi håller på att gräva som värst nu. Det är dränering och lite smått och gott runt plattan, berättar han. Han räknar med att detta kommer att vara hans arbetsplats i ett par år framöver.

Lars-Åke Sandgren tror att det kommer att bli ett bra område, där han själv skulle kunna tänka sig att bo när det bli färdigt.

– Ja, absolut självklart. Det är ju centralt och bra, säger han.

/Ulrika Vallgårda